KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 24°C
Pręd. wiatru: 4 km/h
Ciśnienie: 1013 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
ZLOT FOOD TRUCKÓW NA RYNKU W SIEWIERZU - WEEKEND 13 I 14 MARCA

W dniach 13-14 marca br. na siewierskim rynku zaparkują najlepsze food trucki z całego kraju, aby zaprezentować swoje smakowite menu. Serwowana będzie kuchnia z czterech stron świata. Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących wytycznych sanitarnych i przeciwepidemicznych w formule na wynos. Czekają nas dwa dni wyśmienitych doznań kulinarnych. Sprawdź na: https://www.facebook.com/events/321302462625416?active_tab=about

< LIPIEC 2024 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Data rozpoczęcia: 2021-03-14 12:00
Data zakończenia: 2021-03-14 20:00
Lokalizacja wydarzenia:
Rynek w Siewierzu

KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

Formularz kontaktowy, za pomocą którego można zadać pytania dotyczące zasad gospodarowania odpadami w gminie Siewierz.

Odpowiedzi na nie udzielać będą pracownicy Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska bezpośrednio na skrzynkę e-mailową wskazaną przez Państwa w formularzu kontaktowym. Zapraszamy również do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi gospodarowania odpadami zamieszczonymi pod następującym adresem: http://archiwum.siewierz.pl/siewierz/3/strona/86/

 


Zadane pytania:
 
Pytanie 1. Czy w nowym systemie gospodarowania odpadami będzie istniała możliwość wystawiania miesięcznie np. dwóch lub więcej koszy zawierających odpady bez ponoszenia dodatkowej opłaty, czy tylko w cenie 9 zł od osoby jest odbiór jednego kosza?
 
Odpowiedź: W nowym systemie gospodarowania odpadami, bez względu na ilość osób zamieszkujących nieruchomość, nie ma limitu ilości oddanych odpadów komunalnych tj. koszy z odpadami komunalnymi zmieszanymi, worków z odpadami posegregowanymi, a także odpadów przekazywanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W przypadku np. jednej osoby zamieszkującej nieruchomość przy wybraniu selektywnego sposobu oddawania odpadów komunalnych za opłatę 9 zł miesięcznie, można oddać jeden, dwa lub więcej koszy (bez ponoszenia dodatkowej opłaty za każdy kolejny kosz).
 
Pytanie 2: Czy mieszkańcy należący do wspólnoty mieszkaniowej danej/danych nieruchomości podlegają pod nowy system gospodarowania odpadami? Jeśli tak, to czy miesięczną opłatę należy wnosić na konto urzędu czy na konto wspólnoty, która rozliczy opłaty z urzędem?
 
Odpowiedź: Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkałe, a więc również nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej obowiązki właściciela nieruchomości określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spoczywają na zarządzie wspólnoty. A zatem zarząd wspólnoty mieszkaniowej obowiązany jest do złożenia do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz deklaracji, w której wskaże liczbę osób zamieszkujących budynki wspólnoty oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązkiem zarządu wspólnoty jest też dokonanie wpłaty kwoty określonej w deklaracji na rachunek bankowy budżetu gminy.
 
Pytanie 3: Jak płacą za śmieci właściciele domów zamieszkałych okresowo (rekreacyjnych, letnich, itp.). Jak należy wypełnić rubryki w deklaracji dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami?
 
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidziała przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności te, gdzie na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. Te nieruchomości, mocą uchwał Rady Miejskiej w Siewierzu zostały również objęte nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele domów zamieszkałych sezonowo (np. rekreacyjnych, letnich, itp.) również są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2013 r. W sytuacji gdy na nieruchomości nikt nie przebywa jako liczbę osób zamieszkujących należy wpisać „0” (zero). Natomiast w przypadku rozpoczęcia okresowego użytkowania budynku należy w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych objętych pierwszą deklaracją, złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz jej korektę. Należy wskazać w niej sposób oddawania odpadów komunalnych oraz w punkcie E wyliczyć miesięczną kwotę opłaty, którą stanowi iloczyn wybranej stawki opłaty oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Z chwilą zakończenia okresowego przebywania na nieruchomości należy poinformować o tym Urząd przez złożenie kolejnej korekty deklaracji. Tak więc, opłatę za odbiór odpadów będzie trzeba wnosić tylko za te miesiące, w których nieruchomość była użytkowana oraz zamieszkiwana.

Pytanie 4: Czy istnieje możliwość zachowania dotychczasowego sposobu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości?
 
Z mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.) właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy objęci są nowym systemem gospodarowania odpadami. W związku z powyższym nie ma możliwości pozostawienia dotychczasowego sposobu odbierania odpadów z tych nieruchomości.

Pytanie 5: Jak należy wypełnić deklarację w sytuacji gdy odpady są wytwarzane sezonowo np. na nieruchomości tzw. letniskowej?
 
W nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są także nieruchomości letniskowe. Właściciele budynków zamieszkałych sezonowo również są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 31 marca 2013 r. W sytuacji, gdy na nieruchomości nikt nie przebywa, jako liczbę osób zamieszkujących należy wpisać „O”. Natomiast w przypadku rozpoczęcia okresowego użytkowania budynku należy w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych objętych pierwszą deklaracją złożyć do Urzędu jej korektę. Należy wykazać w niej sposób oddawania odpadów komunalnych oraz w punkcie „E” wyliczyć miesięczną kwotę opłaty. Z chwilą zakończenia okresowego przebywania na nieruchomości należy poinformować o tym Urząd poprzez złożenie kolejnej korekty deklaracji. Tak więc, opłatę za odbiór odpadów będzie trzeba wnosić tylko za te miesiące, w których nieruchomość była zamieszkiwana. W razie braku adresu nieruchomości podaje Pan numer działki.

Pytanie 6: Czy podpisując umowę z gminą otrzymam kosz, kompostownik, pojemniki i worki na plastik, szkło i papier? Czy można będzie oddać więcej niż jeden kosz na miesiąc? Czy w takim przypadku trzeba mieć dwa kosze, czy może firma zbierająca odpady będzie jeździła kilka razy w miesiącu?
 
W nowym systemie gospodarowania odpadami, który od dnia 1 lipca 2013 będzie funkcjonował na terenie Miasta i Gminy Siewierz, właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w czystości. Gmina Siewierz wyposaża nieruchomości za darmo w kompostowniki,   worki i stojaki służące do prawidłowej segregacji odpadów. W celu pobrania kompostownika należy zgłosić się w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz w pokoju nr 24. Po okazaniu dowodu osobistego kompostownik zostanie wydany. Warto przedzwonić wcześniej z zapytaniem czy taki kompostownik jest jeszcze dostępny, gdyż są one sukcesywnie rozdysponowywane właścicielom nieruchomości. Tel do pokoju nr 24 – 32 64 99 443. W przypadku worków do segregacji odpadów będą one dostarczane przez firmę, która będzie odbierać odpady z terenu Gminy Siewierz po dniu  1 lipca 2013 r.
W nowym systemie gospodarowania odpadami, bez względu na ilość osób zamieszkujących nieruchomość, nie ma limitu ilości oddanych odpadów komunalnych tj. koszy z odpadami zmieszanymi, worków z odpadami posegregowanymi, a także odpadów przekazywanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W przypadku np. jednej osoby zamieszkującej nieruchomość przy wybraniu selektywnego sposobu oddawania odpadów komunalnych za opłatę 9 zł. miesięcznie, można oddać jeden, dwa lub więcej koszy (bez ponoszenia dodatkowej opłaty za każdy kolejny kosz). Odbiór odpadów z koszy na odpady komunalne zmieszane oraz worków zawierających odpady wysegregowane będzie odbywał się raz w miesiącu.

Pytanie 7: Jestem właścicielem jednej z posesji na terenie gminy Siewierz, ale przebywam poza granicami kraju. Nieruchomość, której jestem właścicielem jest niezamieszkała. Jakie obowiązki spoczywają na mnie jako właścicielu?
 
Zgodnie z obowiązującym prawem, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Taki obowiązek spoczywa również na właścicielu w przypadku, gdy na nieruchomości nikt nie zamieszkuje. Wtedy jako liczbę osób zamieszkujących należy wpisać „0” (zero). Pozostałe rubryki deklaracji należy wypełnić zgodnie z informacjami, które powinny być w nich umieszczone. Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami można pobrać ze strony http://archiwum.siewierz.pl/ – zakładka gospodarowanie odpadami.

Pytanie 8: Co to jest kompostownik, czy może być wykonany z drewnianych desek, albo czy można zrobić dziurę w ziemi, aby w niej gniły liście i trawa?
 
Kompostownik służy do umieszczania w nim bioodpadów z domu i ogrodu. Gospodarując w ten sposób bioodpadami można uzyskać bardzo dobry i wartościowy nawóz – kompost. Ważnym jest, aby kompostownik umieszczony był na przepuszczalnym podłożu. Gmina Siewierz wyposaża nieruchomości w kompostowniki o pojemności 400 litrów za darmo. W tym celu należy zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz (pokój 24).  Po okazaniu dowodu osobistego kompostownik będzie przekazany właścicielowi nieruchomości. Warto przedzwonić wcześniej z zapytaniem, czy taki kompostownik jest jeszcze dostępny, gdyż są one sukcesywnie rozdysponowywane właścicielom nieruchomości. Tel. do pokoju nr 24 – 32 64 99 443. Dopuszczalne jest również posiadanie własnego kompostownika. Ważne aby zagospodarować go zgodnie z przeznaczeniem. Kompostownik wykopany w ziemi ma tę wadę, że nie zapewnia dobrej cyrkulacji powietrza, ponadto robi wrażenie śmietnika i podobnie jak śmietnik wydala zapachy, które przyciągają nie zawsze oczekiwane przez nas  owady. Opróżnianie ich, bo kiedyś trzeba to zrobić, też nie jest rzeczą łatwą.

Pytanie 8: Jak Urząd sprawdzi prawdziwość deklaracji?
 
Deklaracja będzie weryfikowana na podstawie prowadzonej ewidencji ludności, w której wykazana jest ilość osób zameldowanych, jak również na podstawie ilości zużycia wody /kserokopia rachunku za zużycie wody dołączona do deklaracji w razie niezgodności osób zameldowanych z zamieszkałymi/.  Właściciele budynków zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pytanie 9: Ile będzie wynosić stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 
Rada Miejska w Siewierzu w drodze uchwały jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęła liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. W deklaracji należy wybrać jeden z dwóch sposobów oddawania odpadów komunalnych tj. sposób selektywny (segregacja) – 9 zł miesięcznie od osoby lub sposób zmieszany (bez segregacji) – 16 zł miesięcznie od osoby. Miesięczna kwota opłaty będzie stanowiła iloczyn wybranej stawki opłaty oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość.
 

Pytanie 10: Jaka jest średnia ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze?
 
„Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” przewidywana ilość odpadów wytworzonych przez jednego mieszkańca wynosi średnio około 300 kg na rok..Jeśli masz inne pytania wypełnij poniższy formularz:

Adres e-mail na który ma być wysłana odpowiedz:

Pytanie dotyczące zasad gospodarowania odpadami:


Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 39774720
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.